БАРБА НА БУЧАКУ

МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Art Festival

"Фанаберія" - довготривалий проект по створенню у Черкасах та області вільного простору для мистецьких дивацтв.

"Fanaberia" - a long-term project to create a free space for artistic strangeness in Cherkassy and the region.

Трахтемирівський півострів / Trachtemir Peninsula

Унікальний куточок не лише української природи, але й європейської, світова природна родзинка. Зі своїм кліматом, неймовірними пейзажами, великою історією. Село Бучак останнім часом стало уособленням півострова – в ньому сконцентровано все – краса, проблеми, можливості всього півострова, а можливо і всієї України.

A unique corner of not only Ukrainian nature, but also European, world natural raisin. With its climate, incredible landscapes, great history. The village of Buchak has recently become the embodiment of the peninsula - everything concentrated in it - the beauty, the problems, the possibilities of the whole peninsula, and possibly the whole of Ukraine.

Надзвичайно чарівне, містичне місце все ще може бути повністю зруйноване ще за радянськими планами, залите бетоном нікому не потрібної ГАЕС.


Громадськість щосили вже більше десяти років чинить спротив будівництву ГАЕС і остаточній руйнації Бучака. І цього року ми вирішили привернути до нього увагу не протестною акцією, не висвітленням проблем корупції та невігластва чиновників від енергетики, а мистецькою подією, яка б розкрила потенціал цього місця. Нові джерела енергії, чиста вода, вільний Дніпро, нове сільське господарство, туризм, мистецький майданчик - перспективи півострова, що мають його зберегти та розвинути.

An extremely charming, mysterious place can still be completely destroyed under Soviet plans, which is dusted with concrete by nobody who needs the Hydroelectric Power Station.


For over a decade, the public has been struggling against the construction of the Hydroelectric Power Station and the final destruction of Buchak. And this year, we decided to draw attention to it not a protest action, not a glimpse of the problems of corruption and ignorance of officials from the energy sector, but an artistic event that would reveal the potential of this place. New sources of energy, clean water, free Dnieper, new agriculture, tourism, artistic platform are the prospects of the peninsula, which have to preserve and develop it.

Головні події фестивалю :


• Мистецька програма: ленд-арт (найвідоміші художники України та Черкащини), перформанси;


• Музична програма: KATYA CHILLY,  "LOLIK band"  та сучасна мультикультурна електронна музика  ASANTE SANA  &  "Cluster BPM 120.07";


• Екологічна програма: нові джерела енергії, проблеми гідроенергетики, перспективи звільнення Дніпра;


• Освітницька програма: лекції з історії архітектури; розвитку туризму; археології;


• Майстер-класи з руху, танців, фотографії, живопису, музики, акторської майстерності;


• Екскурсії околицями Бучака;


Мистецькі фестивалі під загальною назвою «Повітова Фанаберія» проводяться з 2013 року.


Інформаційна підтримка : http://cherkasy.life 

Організатори фестивалю :

- Неформальне об’єднання черкаських художників під кураторством Наталії Вернидуб

(мають цілу історію мистецьких акцій, виставок, проектів, участі в інших фестивалях та мистецьких подіях з 2008 року як в Черкасах, так і в інших містах України).

- ASANTE SANA & "Cluster BPM 120.07"  - Contemporary intelligent electronic music

- Cherkasy.life - Multicultural Art & community platform of the Cherkasy Main events of the festival:
• Art program: lend-art (the most famous artists of Ukraine and Cherkasy region), performances;
• Music program: KATYA CHILLY, "LOLIK band" and modern multicultural electronic music ASANTE SANA  &  "Cluster BPM 120.07";
• Ecological program: new energy sources, hydropower problems, prospects for the liberation of the Dnieper;
• Educational program: lectures on architecture history, tourism development, archeology;
• Master classes in motion, dance, photography, painting, music, acting ;
• Excursions around Buchach;
The artistic festivals under the general name "Fanaberia" are held since 2013.
Festival organizers:
- informal association of Cherkasy artists under the supervision of Natalia Vernidub
( have a whole history of artistic events, exhibitions, projects, participation in other festivals and artistic events since 2008, both in Cherkasy and in other cities of Ukraine ).
- ASANTE SANA & "Cluster BPM 120.07" - Contemporary intelligent electronic music
- cherkasy.life - Multicultural Art & community platform of Cherkasy

Фотогалерея фестивалю " БАРБА НА БУЧАКУ "

August 18, 2018

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

SHARE THIS PAGE !

      Для зв'язку та побажань :

Заповнити форму

To order, fill out the form

Зачекати, з Вами зв'яжуться наші адміністратори!

Wait, our administrators will contact you!